SARA – De Danske Museers løsning2017-12-14T10:57:50+00:00

Om Sara

SARA (SAmlingsRegistrering og Administration) er navnet på museernes nye fælles system til håndtering af deres samlinger.

Slots- og Kulturstyrelsen valgte i slutningen af 2014 Axiells eksisterende Axiell Collections system som løsning for SARA. Axiell Collections benyttes allerede på mange af verdens største kunst- og kulturhistoriske museer rundt om i Europa og resten af verden.

Med Axiell Collections får de 104 statslige og statsanerkendte museer i hele rigsfællesskabet et system, som integrerer en lang række funktioner i ét samlet system, heriblandt

 • Registrering af alle typer museumsobjekter (museumsgenstande, arkæologi og kunst)
 • Registrering af arkivalier
 • Registrering af bogsamlinger
 • Direkte leverance af data til Europeana eller fælles nationale kulturarvsportaler
 • Tilkobling af eksterne webservices (f.eks. internationale emneordsregistre)
 • Mulighed selv at importere og eksportere data
 • Indbygget placeringsløsning med mobilscanning af objekter – også i offline-tilstand
 • Valgfrihed mellem registrering i webbaseret klient eller windowsklient
 • Plugin- og platform-uafhængig webgrænseflade med responsivt design
 • Fuldt konfigurérbare skærmbilleder og felter
 • SPECTRUM (museer) og ISAD(G) (arkiver) standardiseret
 • Rollebaseret tilpasning af brugergrænseflade
 • Museerne får mulighed for at udlåne materialer til hinanden
 • Deltaljeret kontrol med hvilken information, som er synlig for andre

Til SARA udvikles også en GIS løsning (Geografisk InformationsSystem), som gennem mange år især har været efterspurgt af arkæologiske museer og amatørarkæologer, som leverer oplysninger om Danefæ til Nationalmuseet. Denne løsning vil fremadrettet også blive en fast integreret del af standard.

Endelig kommer SARA også til at tilbyde et fælles, driftet mediearkiv (DAMS) til lagring af alt digitalt materiale og tilhørende metadata.

Axiell Collections udvikles på Axiells kontor i Maarssen (nær Utrecht) i Holland. Leverancen styres fra Holland i samarbejde med Axiells danske kontor.

Baggrund

Kontrakten lægger op til, at kunden inddrages tættere end normalt i selve udviklingsforløbet.
SARA er forankret i Slots- og Kulturstyrelsen, men repræsentanter for museerne inddrages i arbejdet på alle niveauer.
Kulturhistoriske museer, kunstmuseer, arkæologer, konservatorer og arkivarer vil alle komme til at arbejde med SARA på forskellig vis. En stor opgave, som kun kan løses på så kort tid, fordi Axiell Collections allerede benyttes af – og udvikles i samråd med- professionelle medarbejdere inden for alle disse discipliner mange andre steder i verden.

SARA Support
Lær mere om Axiell Collections