Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

De voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. U bent welkom vanaf 9.30 uur, het programma begint om 10.00 uur.

Houd dus vooral de 28e maart vrij in uw agenda voor deze voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep, want wilt toch zeker ook op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen blijven?

 

PROGRAMMA VOORJAARSBIJEENKOMST

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.30 Welkomstwoord het Nieuwe Instituut | door Behrang Mousavi

10.30 – 11.00 Mededelingen van het bestuur

11.00 – 11.45 Samenwerken met de Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur | door Sjors De Valk

Steeds meer erfgoedinstellingen, van heemkundekringen tot nationale musea, maken hun collecties digitaal beschikbaar. Steeds meer gebruikers krijgen hierdoor toegang tot een schat aan erfgoedinformatie. Deze gebruikers kunnen nog beter geholpen worden als erfgoedinstellingen hun collecties volgens gedeelde afspraken en standaarden aanbieden. Erfgoedinformatie kan dan gemakkelijk gekoppeld worden, over de grenzen van collecties en instellingen heen. Samenwerking is hiervoor de sleutel – organisatorisch, inhoudelijk en technisch. De Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA) geeft richting aan deze samenwerking. In deze presentatie vertelt Sjors de Valk, informatiearchitect van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), wat de DERA is en wat instellingen eraan hebben.

11.45 – 12.30 De AVG is here to stay | door Luud de Brouwer

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbestanden in mei 2018 deed nogal wat stof opwaaien in het land van archieven en archivarissen. De impact was ingrijpend en wegkijken leek niet langer een houdbare reactie. Waarom ook al weer en waar moest je over nadenken? Nu zijn we bijna een jaar verder en het eerste stof is neergedaald. Een goede gelegenheid om eens te kijken of en wat er is veranderd en: kunnen we iets leren van keuzes die gemaakt zijn?

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Datamigratie & applicatie-update in het Stedelijk Museum Amsterdam, tips & tricks | door Wouter de Voogd

Het Stedelijk Museum heeft Adlib sinds 2002 in gebruik en is recentelijk overgegaan op de nieuwste Adlib-applicatieversie en nieuwe onderliggende Adlib software, een project van in totaal meer dan drie jaar voorbereiding. Waar moet je bij zo’n grote conversieslag allemaal op letten, zowel (Adlib) technisch, als ook organisatorisch binnen het museum en wat zijn de kansen en gevolgen?

14.00 – 14.30 Hiërarchische standplaatsenregistratie en (vaste) verpakkingen in het Stedelijk Museum Amsterdam | door Rolf Kat en Roel Prins

De standplaatsen bij het Stedelijk Museum Amsterdam zijn uniform benoemd en bij de conversie zijn zowel de objecten en de standplaatsen hiërarchisch gestructureerd. Hoe dit er in de praktijk uitziet laten we met voorbeelden zien. De voor- en nadelen worden daarbij tevens toegelicht. Verder worden de verpakkingen besproken, waarbij de moeder/dochter-records het grootste struikelblok vormen.

14.30 – 15.15 Linked Open Data Update | door Ivo Zandhuis en Judith van Gent

Op de laatste Najaarsbijeenkomst hebt u kunnen zien hoe een aantal erfgoedinstellingen rond Amsterdam hun collecties als Linked Open Data beschikbaar heeft gesteld en hoe die data zoal kon worden toegepast. Intussen is er een werkgroep ontstaan, die zich bezighoudt met wat je in Adlib nodig hebt om dit te faciliteren. Er zijn drie deelgebieden vastgesteld: (1) Persistent Identifiers (2) Koppelingen met externe bronnen (AAT, RKD-artists, etc.) en (3) RDF, dat wil zeggen gegevens opslaan in relatie tot andere gegevens. Hoog tijd voor een update door initiatiefnemer Judith van Gent en projectleider Ivo Zandhuis.

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.15 Mededelingen van Axiell ALM Netherlands

16.15 – 17.00 Borrel en napraten

 

Zou u meer willen weten over een bepaald onderwerp of hebt u zélf iets interessants te vertellen dat u graag zou willen delen met mede-Adlib-gebruikerstijdens zo’n voorjaarsbijeenkomst?

Geef ons dan een seintje, alle ideeën zijn welkom!