Arkiv – och samlingslösningar2018-01-16T12:34:16+00:00

Arkiv- och samlingslösningar

Lösningar byggda för arkivarier, av arkivarier.

Digitalisera, hantera och tillgängliggör dina arkiv effektivt.

Axiells arkivlösningar har utvecklats under tre decennier och hanterar idag några av världens främsta arkiv, däribland BBCBank of EnglandMiddle East Centre Archive och HSBC, samt ett stort antal lokala myndighets-, regerings- och universitetsarkiv.

Kontakta oss
Archives & Records Collections Management Systems on Mac, iPad and iPhone

Våra lösningar för att hantera samlingar har funktioner som är specifikt designade för arkivarier.

 • Katalogisera enligt arkivstandarder
 • Lagra, länka och förvalta data med hjälp av en sofistikerad hierarkibaserad datastruktur.
 • Konsekvent säkerställa myndighetsterminologi genom att länka till externa tesaurier och persondatabaser. 

 • Lagra och länka en stor mängd multimedia- och textfiler.

 • Skapa flexibla rapporter och generera statistik för era samlingar.

 • Integrera arkivsystemet med bibliotekssystemet och samla all data på en plats.

 • Skapa effektiva arbetsflöden för att hantera bevarande, läsrumsförfrågningar, digitaliseringsprocesser och mycket mer.

 • Enkelt administrera användarbehörigheter, komma åt register och behörighetsfiler som uppfyller bestämmelserna gällande datasäkerhet.

 • Hantera exakt fysisk placering med hjälp av platshierarki.

 • Administrera tillståndsbedömningar och konserveringsåtgärder av föremål och arkiv.

 • Skapa sökhjälpmedel automatiskt.

Ge allmänheten större tillgång till era samlingar

Archives & Records Collections Management Systems on Mac, iPad and iPhone

Publicera era samlingar på er hemsida

Gör era bilder och filmer tillgängliga online

Tillåt detaljerad sökning eller bläddring per kategori

Gör det möjligt för allmänheten att utforska och bläddra i hierarkier

Möjliggör meningsfull historisk forskning

Skapa arbetsflöden för att hantera läsrumsförfrågningar på ett säkert och effektivt sätt

Skapa sökhjälpmedel automatiskt.

Skapa flexibla rapporter och generera statistik över samlingarna


Integrera dina samlingssystetm med ert bibliotekssystemen och samla all data på en plats

Hantera era digitala tillgångar

Hantera fysiska och digitala register och digitala kopior

Bygg enkla datainmatningsformulär och digitaliseringsflöden

Bygg rapporter för att övervaka datainmatning och digitaliseringsstatistik

Importera / exportera i xml-format, däribland EAD

Integrera med Digital Preservation Systems och DAMS

Hör vad våra kunder har att säga

Fallstudie: Wiens Tekniska Museet öppnar sin objekt och Arkivdatabas

Ett samlingsarkiv som är dolt bakom stängda dörrar och endast tillgänglig för en utvald grupp av experter tillhör nu det förflutna vad Wiens tekniska museum berör.

90% av de cirka 160 000 samlingsobjekten kan nu nås från museets hemsida.

Suzanne Keyte, Archivist, Royal Albert Hall

”We had a lot of information that we needed to store in a very logical way and we wanted to make that available to the public. For the first time in the Hall’s 140 year history it was the first time we were able to make that history public.”

Wellcome Library Exterior Image, Calm Archive user

The Wellcome Trust: Exploring the connections between medicine, life and art

“The solution goes with the flow of what archivists do. I find that it handles the complete workflow for an archivist efficiently and effectively. I can get an instant visual representation of the complete archive, which I find extremely valuable, and adding the strong support for managing digital born content, Calm really is a solution any archivist would benefit from working with.”

kontakta oss

Begär offert
Kontakta oss