Universitet, forskning och utbildning2017-05-11T04:11:51+00:00

Universitet, forskning & utbildning

Designad för att uppfylla behoven hos samlingsförvaltare, forskare och akademiker

Designad för att uppfylla behoven hos samlingsförvaltare, forskare och akademiker
Vår programvara har inte bara designats för att göra det möjligt för er institution eller avdelning att förvalta och katalogisera era samlingar på ett effektivt sätt utan även för att maximera användningen av era samlingar i forsknings- och utbildningssyfte.

Några av världens ledande akademiska institutioner förvaltar sina samlingar med vår programvara, däribland University College Oxford, University of Adelaide, konst- och kulturarvssamlingar, University of Pennsylvania Museum of Archaeology och Antrhopology och Univeriteit van Amsterdam.

Kontakta oss
Collections Management Systems Universities Collections on Multiple screens

Skydda och bevara samlingarna på ett professionellt sätt

  • Hantera specifika samlingar och specialsamlingar och vidare över till breda samlingar i ett och samma system.
  • Utför enkla nyckelordssökningar eller avancerade sökningar på datum, referensnummer, filtyp, hierarkinivå, nyckelord, associerat ämne, händelser och personer.
  • Säkerställ konsekvent myndighetsterminologi genom att länka till externa tesaurier eller persondatabaser.
  • Skapa flexibla rapporter för övervakning av datakvantitet, -kvalitet och -trender.
  • Hitta, gruppera och gör en lista över samlingar för kommande utställningar.
  • Skapa utlåningsavtal och hantera tillhörande juridiska dokument.
  • Skapa och lagra relevant information om lagar och rättigheter.
  • Lagra fullständiga revisionsspår över registrens och samlingarnas förflyttningar.

Gör dina samlingar tillgängliga online

Collections Management Systems Universities Collections on Multiple screens

Publicera era samlingar online och öka er närvaro online

Länka bilder och dokument till register för online-åtkomst till digitaliserade samlingar

Tillåt detaljerad online-sökning eller sökning efter kategori

Publicera samlingarna direkt till Google för ökad sökordsoptimering

Ge forskningen större tillgång till era samlingar

Skapa arbetsflöden för att hantera läsrumsförfrågningar på ett säkert och effektivt sätt

Skapa sökhjälpmedel automatiskt

Behåll kontrollen över inkommande och utgående utlåningar

Utför breda samlingsanalyser med hjälp av samlingsnivåindex

Rita kurvor över fördelningar med hjälp av GIS sökverktyg och gör djupgående analys

Skydda och bevara era samlingar på ett professionellt sätt

Lagra värderingar av sällsynta föremål och hantera tillhörande dokumentation

Skapa effektiva arbetsflöden för att hantera konserveringsprocessen

Hantera exakt fysisk placering med hjälp av platshierarki

Hantera instruktioner för transport- och vårdkrav med märkning och streckkoder

Ta in metadata, skapa derivat och proxier och skapa arbetsflöden som stödjer digitaliseringen

Hör vad våra kunder säger

Helen Armstrong
Collections Registrar
Durham University

”Internt använder vi systemet på det sätt som förväntas; all samlingshantering, curatorer, förberedelser av utställningar, katalogisering, nya inköp, spårning av samlingar, samlingsvård, och allt inom det spannet.

Som ett universitetsmuseeum har vi en ganska stor grad av pedagogik och forskning, så det är en startpunkt för många av våra förfrågningar, men vi försöker även få in utkomster och resultat in i systemet. Vi använder även systemet för att hantera allt arbete studenterna och forskarna gör – allt från enklare rapporter, podcasts till doktorandavhandlingar.”

Se hela intervjun

Melbourne University Arts Redevelopment Exterior

Amelia Scurry
Manager, Executive Communication & Liaison
Project Manager, Arts West Redevelopment
University of Melbourne

”Våra kulturhistoriska samlingar från universitetet kommer nu bli en stor del av vår utbildning till förmån för forskare och studenter. Detta fokus har lett till aktiv inlärning med dedicerade faciliteter för objektsbaserad pedagogik som hjälper oss att öka studenternas erfarenheter och inlärning.”

Läs hela Press Releasen

Larry Gall
Computer Systems Office
Informatics Manager, Entomology
Yale Peabody Museum of Natural History

”Det finns en hel del av vår institutions historia som är fragmenterad över våra avdelningar. Systemet erbjuder en kontext och en miljö där informationen återfinner varandra som varit borttappad i över hundra år.”

Se hela intervjun

Kontakta oss

Begär en offert
Kontakta oss