Varför investera i CMS?2017-11-02T06:25:53+00:00

Varför investera i ett Samlingssystem?

Managera er institution effektivt

Spara pengar

Spara interna och externa kostnader för administration av flera system och processer

Spara tid

Effektivisera arbetet med samlingarna.

Fatta välgrundade beslut

Skapa en central informationskälla för enkel åtkomst till era samlingar.

Säkerställ långsiktigt bevarande

Säkerställ samlingarnas bevarande genom att investera i en teknisk infrastruktur för era samlingar.

Samarbeta & Dela Effektivt

Bättre samlingsvård

Sörj för bästa möjliga vård av dina samlingar för kommande generationer

Följ standarder

Uppfyll kraven för ackreditering och finansiering genom att förvalta samlingarna enligt etablerade standarder [Visa standarder].

Skapa tillgångar för framtiden

Bygg upp en databas med värdefull information och skapa åtkomst för såväl allmänhet som forskare i dag och i framtiden.

Accelerera din digitalisering

Öka effektiviteten i dina digitaliseringsprojekt

Samarbeta & Dela

Öka din räckvidd

Möjliggör engagemang online med allmänheten och maximera din påverkan

Samarbeta effektivt

Dela data och samarbeta med andra institutioner och gör det lättare att söka gemensamma bidrag och finansiering.


Få ut så mycket som möjligt av personalen

Frigör personalens tid från enformigt arbete med lågt värde så att de kan lägga mer fokus på att stärka expertisen inom sitt område.

Arbeta tillsammans

Underlätta samarbetet mellan era avdelningar genom förbättrade arbetsflöden och informationsdelning.

Bygg ditt ärende

Om du vill skapa ett ärende att investera i samlingshantering hos din institution, få råd omhur man bygger ett affärsplan här.