Om Axiell Group2017-10-26T08:32:56+00:00

Säkrar kunskapen för framtiden.
Innovativa lösningar för kultursektorn

Axiell ALM, Världsledande leverantör av Samlingsförvaltningstekonologi är en del av Axiell Group AB

Axiell Group är paraplyorganisationen och är indelad i fyra affärsområden: Axiell Public Library, Axiell ALM (Arkiv, Bibliotek & Museer), Axiell Education och Axiell Media, som levererar innovativa lösningar till kultursektorn globalt. Axiell betjänar även sina kunder med Library Logistics tjänster och produkter samt Vital records management system.

Axiell Group, med huvudkontor i Lund, har mer än 300 anställda och 24 kontor i 15 länder. Tillsammans är vi ett av de största företagen inom de sektorer vi arbetar i. För att få en bättre bild av våra affärsområden, besök Axiell Groups Hemsida för mer information.

Våra värderingar

Vi är ett teknikföretag, men vår verksamhet är inte teknik.

Våra kunder tillhandahåller tjänster som formar demokrati, kultur, läskunnighet och utbildning. Vi har gjort det till vårt företag att leda digitaliseringen av dessa tjänster, vilket gör dem mer tillgängliga och attraktiva för sina konsumenter. Vi bygger teknik som främjar upplysning, jämlikhet, rätten till utbildning, kulturarv och bevarande och informationsutbyte.

Vi är nära våra kunder på många sätt. Vi delar en tro på tjänsten till våra samhällen och ett engagemang för demokratins principer. Vårt motto är Close to the Customer, och det är grunden i allt vi gör.

 

Adam Schatz, VD för Axiell ALM talar vid den europeiska användarkonferensen 2016 om hur Axiell ALM passar in i Axiell Group

Vår historia

Axiells resa från lokala utvecklare till global marknadsledare började i Sverige med utveckling av BIBS-bibliotekssystemet. Vid slutet av 1980-talet var BIBS det system som valts i Svenska folkbibliotek och Axiell ledde utvecklingen av grafiska applikationer i bibliotekssystem, kartor och självbetjäningsprogram. Under de kommande två decennierna framträdde Axiell som den största aktören inom den skandinaviska bibliotekssektorn, med en växande närvaro i Storbritannien.

De följande åren diversifierade sig lösningarna inom närliggande områden och 2013 hade företaget tre ben: Axiell Public Library, Axiell Education & amp; Media och Axiell Arkiv, Bibliotek och Museer (ALM). Med förvärvet av fyra ledande varumärken – Adlib, Calm, EMu och Mimsy – kunde Axiell ALM etableras som nummer 1 inom samlingsförvaltningsssytem.

Från och med 2016 har Axiell mer än 300 anställda i Abu Dhabi, Australien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Qatar, Sverige, Storbritannien och USA. Våra system används hos fler än 3400 institutioner i 55 länder. Vi är en internationell och hållbar leverantör för de missionskritiska systemen för nsamlingsinstitutioner.