New Orleans Museum of Art

2018-02-06T16:58:11+00:00

Axiell Move Interview: Marie-Page Phelps, Registrar of Collections New Orleans Museum of Art Maria-Page talks about the process of moving 20,000 items from their fine arts collection to a new storage location after Hurricane Katrina. She shares the main challenges, how they tackled barcoding and the data build out and provides advice for [...]

The Autry Museum of the American West

2017-05-12T04:32:45+00:00

The Autry Museum of the American West Autry Museum of the American West använder streckkoder för att spåra en komplex flytt av samlingar och frekvent förflyttning av konstprodukter Autry Museum of the American West är ett museum i Los Angeles, Kalifornien, som är specialiserat på att undersöka den amerikanska västerns omfattande historia. I [...]