Hosting2017-10-23T07:39:44+00:00

Axiell ALM Hosting Services

Som samlingsförvaltningssexpert är det självklart att din tid skall spenderas på samlingarna och dess hantering. Inte hårdvara, mjukvara och nätverken på vilka systemen körs.

Vi kan administrera och sköta ditt CMS åt dig.

Vi har nu möjligheten att erbjuda en managerad infrastruktur för att säkert köra systemet åt dig. Det sparar kostnader för både personal och infrastruktu, och möjliggör för dig att fokusa på det du kan bäst: förvalta era samlingar.

När vi managerar ert CMS erbjuder vi:

  • Backup-hantering

  • Uppdateringstjänster, och säkerställer att du alltid kör på den senaste versionen.

  • Run professional grade hardware in a secure data centre.

  • Säker access till ditt CMS genom webbkopplingar.

  • Ser till att du alltid har tillräckligt med utrymme och minne

Vi sköter det under ett Service Level Agreement.

Contact us