Datatjänster, Integration & Arbetsflöde2017-11-01T16:15:22+00:00

Datatjänster, Integration & Arbetsflöde

Vi har tagit över 3400 kunder genom processen att migrera till ett av våra system och arbetade sedan med dem för att utveckla och förbättra sina system och processer över tid.


Vi kan erbjuda konsulttjänster för att hjälpa dig att designa dina krav eller tjänster för att möta dina behov.

Data-Migrering

Vi är data migrationsexperter. Vi kommer att arbeta med dig för att migrera befintliga data och konfigurera den så att den kan användas i ditt nya system.

Läs mer om migrering av data here.

Data rensning

Ingen har perfekta data … Om den lämnas därhän, kan dåliga data begränsa funktionaliteten i ditt system och frustrera sina användare både internt och online. Att få din data att arbeta för dig kräver att du kontrollerar vad som går in och vet hur du rengör det när det är där. Vi tillhandahåller städningstjänster för att säkerställa att du kan maximera värdet av ditt samlingssystem.

Systemsintegration

Om du vill att ditt samlingsförvaltningssystem ska integreras med andra tredjepartslösningar, kan vi hantera integration genom våra tredjeparts-APIer.

Utveckling av arbetsflöden

Om du behöver skapa arbetsflöden, antingen för den dagliga hanteringen eller specifika projekt, kan vi använda vår erfarenhet med andra kunder för att hjälpa dig att bygga användbara och effektiva arbetsflöden.

Kontakta oss